docom communicatiebureau hasselt facebook

Uw privacy telt!

scroll

Privacy policy

Docom hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. Docom zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met je sector, et cetera. Je gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Docom heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Je hebt steeds een wettelijk recht om jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Docom verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan je verzoek gevolg te geven.

Bij een bezoek aan de website van Docom worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van Docom bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

DOCOM bvba

Maatschappelijke zetel
Sieberg 59
3770 Riemst

Kantoor
Ilgatlaan 9
3500 Hasselt

Tel: 0477 62 02 71
Email: info@docom.be

BTW: 0650 709 058
IBAN: BE94 0017 8183 3214
BIC: GEBABEBB

Voor meer informatie kan u onze Algemene voorwaarden raadplagen.

Op zoek naar een nieuwe website,
een stijlvol logo of online marketing?

CONTACTEER ONS